Cesta je tunelové propojení mezi dvěma koncovými body. Viditelnost cesty je zpráva o využití a kvalitě cest mezi Edge a jeho partnerskými zařízeními SD-WAN. SD-WAN Orchestrator umožňuje podnikovému uživateli monitorovat viditelnost cesty za použití řídicího panelu monitorování.

U vybraného Edge můžete sledovat informace o cestě pro partnerské zařízení SD-WAN s pozorováním toku provozu po stanovenou dobu.

Procedura

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
  2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Uživatelské rozhraní se otevře v nové kartě.
  3. Kliknutím na možnost Monitorování (Monitor) > Edge zobrazíte zařízení Edge přiřazené k podniku.
  4. Klikněte na odkaz na Edge a klikněte na kartu Cesty (Paths).

Výsledek

U vybraného Edge zobrazuje karta Cesty podrobnosti o partnerských zařízeních SD-WAN s tokem provozu po stanovenou dobu.
Poznámka: Karta Cesty (Paths) je k dispozici pouze pro Edge s bitovou kopií programu verze 4.0 nebo novější.

V horní části stránky můžete zvolit konkrétní časové období pro zobrazení detailů priorit pro dané období.

Chcete-li získat zprávu o zařízení druhé strany SD-WAN ve formátu CSV, vyberte zařízení druhé strany SD-WAN a klikněte na možnost Statistika cesty exportu (Export Path Statistics).

Kliknutím na linku na zařízení druhé strany SD-WAN zobrazíte odpovídající podrobnosti o cestě:

  • Všechna partnerská zařízení SD-WAN, jejichž provoz je sledován během zvoleného časového období
  • Stav cest, které jsou k dispozici pro vybraná zařízení druhé strany
  • Celkové skóre kvality cest pro vybrané zařízení druhé strany pro video, hlas a transakční provoz
  • Data časových řad pro každou cestu podle metrik, jako jsou: Propustnost (Throughput), Latence (Latency), Ztráta paketů (Packet loss), Kolísání (Jitter) atd. Další informace o parametrech naleznete v tématu Monitorování Edge.

Data časových řad metrik se zobrazují v grafickém formátu. Můžete vybrat a zobrazit podrobnosti maximálně 4 cest současně.

Po najetí ukazatelem myši na grafy se zobrazí více podrobností.

Ve výchozím nastavení je pole Rovnoměrně měnit měřítko osy Y (Scale Y-axis evenly) zaškrtnuté. Tato možnost synchronizuje osy Y obou grafů. V případě potřeby můžete tuto možnost vypnout.

Kliknutím na šipku DOLŮ v podokně Hodnocení kvality (Quality Score) nahoře zobrazíte skóre cesty podle typů provozu.

Můžete kliknout na zařízení druhé strany SD-WAN zobrazené v levém podokně pro zobrazení odpovídajících podrobností cesty.