Karta Kvalita služeb (Quality of Experience (QoE)) zobrazuje hodnocení kvality různých aplikací. Hodnocení kvality hodnotí kvalitu služeb aplikací, které může síť po určitou dobu poskytovat.

Zobrazení zprávy QoE pro Edge:

Procedura

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
  2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Uživatelské rozhraní se otevře v nové kartě.
  3. Kliknutím na možnost Monitorování (Monitor) > Edge zobrazíte zařízení Edge přiřazené k podniku.
  4. Klikněte na odkaz na Edge a na kartu QoE.

Výsledek

Karta QoE zobrazuje hodnocení kvality aplikací pro různé typy provozu.

Podporovány jsou tyto typy provozu: hlasové, video a transakční. Klikněte na odkaz na typ provozu zobrazený nahoře, abyste zobrazili odpovídající data.

QoE grafy zobrazují hodnocení kvality vybraného Edge před optimalizací SD-WAN a po ní.

Můžete najet ukazatelem myši na síťovou linku WAN nebo agregovanou linku a zobrazit souhrn latence (Latency) kolísání (Jitter) a ztráty paketů (Packet Loss).