Můžete vytvořit podnikovou zprávu s vlastním nastavením zadáním časového rozsahu, požadovaných dat a Edge.

Procedura

  1. V novém uživatelském rozhraní systému Orchestrator klikněte na možnost Monitorování (Monitor) > Zprávy (Reports).
  2. Klikněte na tlačítko Nová zpráva (New Report).
  3. Na stránce Nová zpráva (New Report) klikněte na možnost Vlastní (Custom).

Jak pokračovat dále

Podle pokynů na obrazovce vyberte nastavení konfigurace pro vlastní zprávu. Viz téma Výběr časového rozsahu.