VMware SD-WAN umožňuje generovat podnikové zprávy, které umožní analýzu vaší sítě.

Můžete generovat zprávy včetně všech dat, nebo je nakonfigurovat tak, aby zahrnovaly přizpůsobená data. Můžete také vytvořit opakující se plán pro generování zpráv v průběhu zadaného časového období.

Poznámka: Ve výchozím nastavení SD-WAN Orchestrator ukládá pro podnik 50 zpráv současně. Operátor může změnit počet zpráv pomocí systémové vlastnosti vco.reporting.maxReportsPerEnterprise.

Přístup ke zprávám podniku:

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
  2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Uživatelské rozhraní se otevře v nové kartě.
  3. Klikněte na možnost Monitorování (Monitor) > Zprávy (Reports).
Poznámka: Zprávy můžete rovněž vytvářet a zobrazovat na stránce Monitorování (Monitor) > Zprávy (Reports) podnikového portálu. K vytváření zpráv s přizpůsobenými možnostmi však doporučujeme používat nové uživatelské rozhraní nástroje Orchestrator.

Na stránce Zprávy (Reports) můžete vytvořit novou zprávu, přizpůsobit ji a naplánovat generování zpráv na opakující se období.

Další informace naleznete v tématu Vytvoření nové podnikové zprávy.