Pokud je link HA odpojen nebo pokud vzájemná komunikace mezi aktivním Edge a Edge v pohotovostním režimu selže, obě Edge převezmou aktivní roli. Výsledkem bude, že obě Edge začnou reagovat na žádosti ARP ze svého rozhraní LAN. To způsobí, že tok dat v síti LAN bude předáván oběma Edge, což může vést ke smyčce v kostře grafu sítě LAN.

Přepínače obvykle využívají STP protokol (Spanning Tree Protocol) k ochraně před vznikem smyček v síti. V případech vzniku smyčky přepínač začne blokovat tok dat k jednomu nebo oběma Edge. Výsledkem by byla úplná ztráta provozu ve dvojici Edge.

Poznámka: Ke zjištění syndromu split-brain je zapotřebí tunel v primární bráně. Z toho důvodu musí být v síti WAN 2 k dispozici tunelové propojení na Brána SD-WAN Gateway.