Můžete stáhnout vygenerované diagnostické svazky pro řešení potíží se zařízením Edge.

  1. V novém uživatelském rozhraní podnikového portálu klikněte na kartu Diagnostika (Diagnostics) a klikněte na možnost Diagnostické svazky (Diagnostic Bundles).

    Vygenerované balíčky se zobrazí v okně.

  2. Chcete-li stáhnout vygenerovaný balíček, klikněte na odkaz Dokončeno (Complete) nebo vyberte balíček a klikněte na možnost Stáhnout balíček (Download Bundle). Balíček se stáhne jako soubor ZIP.

Stažený balíček můžete za účelem řešení potíží předat pracovníkovi podpory VMware pro účely ladění.