Diagnostické svazky umožňují uživatelům shromažďovat všechny konfigurační soubory a soubory protokolu do konsolidovaného souboru ZIP. Data dostupná v diagnostických svazcích lze použít pro účely ladění.

Vygenerování a stažení diagnostických svazků pomocí nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator:

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
  2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI).
  3. Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování a konfigurace.
  4. V novém uživatelském rozhraní klikněte na kartu Diagnostika (Diagnostics).
  5. Kliknutím na možnost Diagnostické svazky (Diagnostic Bundles) si vyžádejte následující svazky:

Vygenerované balíčky se zobrazí v okně Diagnostické svazky (Diagnostic Bundles).

Postup stažení souborů balíčků naleznete v tématu Stažení diagnostického balíčku s novým uživatelským rozhraním systému Orchestrator.

Postup odstranění souborů balíčků naleznete v tématu Odstranění diagnostického balíčku s novým uživatelským rozhraním systému Orchestrator.

Chcete-li stáhnout podrobnosti o vygenerovaných balíčcích, klikněte na možnost Další (More) > Stáhnout soubor CSV (Download CSV). Podrobnosti se stáhnou do souboru CSV.