Odstranění diagnostického balíčku nebo sady PCAP:

  1. V novém uživatelském rozhraní podnikového portálu klikněte na kartu Diagnostika (Diagnostics) a klikněte na možnost Diagnostické svazky (Diagnostic Bundles).

    Vygenerované balíčky se zobrazí v okně.

  2. Dokončené balíčky se automaticky smažou k datu zobrazenému ve sloupci Datum vymazání (Cleanup Date). Můžete kliknout na odkaz na Datum vymazání (Cleanup Date) nebo vybrat balíček a kliknout na možnost Další (More) > Aktualizace data vymazání (Update Cleanup Date) a datum upravit.
  3. V okně Aktualizace data vymazání vyberte datum, kdy má být vybraný balíček odstraněn.
  4. Pokud chcete zachovat balíček, vyberte možnost Zachovat trvale (Keep Forever), aby se balíček automaticky neodstranil.
  5. Chcete-li balíček odstranit ručně, vyberte jej a klikněte na možnost Odstranit (Delete).