Můžete sledovat využití sítě aplikacemi nebo kategoriemi aplikací používanými konkrétním Edge.

Zobrazení podrobností o aplikacích nebo kategoriích aplikací:

Procedura

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
  2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Uživatelské rozhraní se otevře v nové kartě.
  3. Kliknutím na možnost Monitorování (Monitor) > Edge zobrazíte zařízení Edge přiřazené k podniku.
  4. Klikněte na odkaz na Edge a klikněte na kartu Aplikace (Applications).

Výsledek

Na kartě Aplikace (Applications) se zobrazují podrobnosti o aplikacích používaných vybraným Edge.

V horní části stránky můžete zvolit konkrétní časové období pro zobrazení detailů priorit pro dané období.

Klikněte na Filtrovat (Filter), abyste definovali kritéria a zobrazili si detaily aplikací vyfiltrované dle specifikovaných kritérií.

Ve výchozím nastavení je pole Rovnoměrně měnit měřítko osy Y (Scale Y-axis evenly) zaškrtnuté. Tato možnost synchronizuje osy Y obou grafů. V případě potřeby můžete tuto možnost vypnout.

Chcete-li zobrazit podobné aplikace seskupené do kategorií, klikněte na možnost Kategorie (Categories).

Po najetí ukazatelem myši na grafy se zobrazí více podrobností.

Chcete-li zobrazit podrobnosti týkající se zvoleného parametru, vyberte metriky z rozevírací nabídky. Další informace o parametrech metriky naleznete v tématu Monitorování Edge.

V dolním panelu se zobrazují podrobnosti o vybraných metrikách aplikací nebo kategorií. Můžete vybrat a zobrazit podrobnosti maximálně 4 aplikací současně. Klikněte na Sloupce (Columns), abyste vybrali sloupce, které mají být ve zobrazení zobrazeny nebo skryty.

Pokud chcete zobrazit podrobnější zprávy, klikněte na odkazy zobrazené ve sloupci metrik.

Následující obrázek znázorňuje detailní zprávu pro nejčastěji používané aplikace.

Kliknutím na šipky zobrazené vedle položek Transportní skupiny (Transport Groups), Nejčastěji používaná zařízení (Top Devices) nebo Nejčastější cíle (Top Destinations) přejdete na příslušné karty.