VMware SD-WAN Orchestrator umožňuje primárnímu uživateli typu operátor a standardnímu administrátorovi operátora aktivovat analýzu u existujícího zákazníka SD-WAN (podnikový nebo obchodní partner).

Informace o povolení analýzy u stávajícího zákazníka naleznete v části Konfigurace přístupu ke službě.

Požadavky

Ujistěte se, že jsou v nástroji SD-WAN Orchestrator správně nastaveny následující systémové vlastnosti:
  • session.options.enableEdgeAnalytics
  • service.analytics.apiURL
  • service.analytics.apiToken
Další informace naleznete v tématu Zpřístupnění VMware Edge Network Intelligence v rámci VMware SD-WAN Orchestrator.

Výsledek

Pro vybraného zákazníka jsou tímto zpřístupněny funkce analýzy. Po kliknutí na název zákazníka můžete přejít na podnikový portál a přidat nebo upravit konfigurace analýzy pro zákazníka.