SD-WAN Orchestrator podporuje nový druh autentizace uživatele nazývaný jednotné přihlašování (SSO) pro všechny typy uživatelů nástroje Orchestrator: operátor, partner a podnik.

Jednotné přihlašování (SSO) představuje relaci a službu pro autentizaci uživatelů, která umožňuje uživatelům SD-WAN Orchestrator přihlásit se k aplikaci SD-WAN Orchestrator pomocí přihlašovacích údajů použitelných i v dalších aplikacích. Integrace služby jednotného přihlašování v aplikaci SD-WAN Orchestrator zlepšuje zabezpečení při autentizaci uživatelů SD-WAN Orchestrator a umožňuje aplikaci SD-WAN Orchestrator autentizovat uživatele od poskytovatelů identity (IDP) využívajících OpenID Connect (OIDC). Momentálně jsou podporováni následující poskytovatelé identity:

  • Okta
  • OneLogin
  • PingIdentity
  • AzureAD
  • VMwareCSP