Na kartě Autentizace (Authentication) můžete nastavit režim autentizace partnerů a prohlédnout si stávající tokeny API.

V portálu partnera klikněte na tlačítko Nastavení (Settings) > Autentizace (Authentication) a upravte následující parametry:

Autentizace partnera (Partner Authentication) – zvolte jednu z následujících možností z nabídky Režim autentizace (Authentication Mode).
  • NATIVNÍ (NATIVE) – výchozí režim autentizace, ve kterém se můžete přihlásit k portálu partnera s nativním uživatelským jménem a heslem. Tento režim nevyžaduje žádnou konfiguraci.
  • SSO – jednotné přihlašování (SSO) představuje relaci a službu pro autentizaci uživatelů, která umožňuje přihlásit se k portálu partnera pomocí přihlašovacích údajů použitelných i v dalších aplikacích. Další informace naleznete v tématu Konfigurace jednotného přihlašování uživatelů partnerů.

Tokeny API (API Tokens) – k rozhraní API systému Orchestrator můžete získat přístup prostřednictvím autentizace založené na tokenech bez ohledu na použitý režim autentizace. V této části si můžete prohlédnout existující tokeny API.

Token může odvolat pouze primární uživatel partnera nebo uživatel, kterému byl token API přiřazen. Vyberte token a klikněte na tlačítko Akce (Actions) > Zrušit (Revoke). Informace o vytvoření a stažení tokenů API najdete v tématu Tokeny API.