Můžete sledovat stav bran a využití dat bránami dostupnými na portálu partnera.

Postup monitorování bran:

Procedura

  1. V portálu partnera klikněte na položku Brány (Gateways).
  2. Stránka Brány (Gateways) zobrazuje seznam dostupných bran.
  3. Klikněte na odkaz na bránu. Zobrazí se podrobnosti o vybrané bráně.
  4. Kliknutím na kartu Monitorování (Monitor) zobrazíte informace o využití dat vybranou bránou.

Výsledek

Na kartě Monitorování (Monitor) vybrané brány najdete následující podrobnosti:

V horní části stránky můžete zvolit konkrétní časové období pro zobrazení detailů o bráně pro dané období.

Stránka zobrazuje grafické znázornění podrobností o použití následujících parametrů po dobu vybraného časového období spolu s minimální, maximální a průměrnou hodnotou.

  • Procento CPU (CPU Percentage) – procento využití procesoru.
  • Využití paměti (Memory Usage) – procento využití paměti.
  • Počty toků (Flow Counts) – počet toků provozu.
  • Ztráty v předávací frontě (Handoff Queue Drops) – celkový počet paketů zahozených z fronty od posledního restartu brány. Lze očekávat občasné ztráty, obvykle způsobené velkým množstvím dat. Konzistentní zvýšení počtu ztrát v předávací frontě však obvykle indikuje problém s kapacitou brány.
  • Počet tunelů (Tunnel Count) – počet relací tunelu pro adresy IPv4 a IPv6.

Po najetí ukazatelem myši na grafy se zobrazí více podrobností.

Podrobnosti můžete rovněž zobrazit v novém uživatelském rozhraní nástroje Orchestrator. Viz téma Monitorování bran pomocí nového uživatelského rozhraní nástroje Orchestrator.