Můžete sledovat stav a využití dat v síti u bran Brány SD-WAN Gateway dostupných na portálu partnera.

Monitorování brány Brány SD-WAN Gateway:

Procedura

 1. Na portálu partnera klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) v horní části okna.
 2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Uživatelské rozhraní se otevře v nové kartě.
 3. Klikněte na možnost Správa brány (Gateway Management) > Brány (Gateways).

Výsledek

Stránka Brány (Gateways) zobrazuje seznam dostupných bran Brány SD-WAN Gateway.

Kliknutím na možnost Distribuce mapy (Map Distribution) rozbalíte a zobrazíte umístění bran Brány SD-WAN Gateway na mapě. Toto zobrazení je ve výchozím nastavení sbalené.

Chcete-li zobrazit více informací, klikněte na šipky před názvy jednotlivých bran Brány SD-WAN Gateway.

Stránka zobrazuje následující detaily:

 • Název (Name) – název brány Brány SD-WAN Gateway.
 • Stav (Status) – aktuální stav brány Brány SD-WAN Gateway. Stav může nabývat jedné z následujících hodnot: Připojeno (Connected), Sníženo (Degraded), Nikdy neaktivováno (Never Activated), Nepoužívá se (Not in Use), Offline (Offline), Mimo provoz (Out of Service) nebo Ztišeno (Quiesced).
 • Procesor (CPU) – procento využití procesoru bránou Brány SD-WAN Gateway.
 • Paměť (Memory) – procento využití paměti bránou Brány SD-WAN Gateway.
 • Edge – počet Zařízení SD-WAN Edge, které jsou připojeny k bráně Brány SD-WAN Gateway.
 • Stav služby (Service State) – stav služby brány Brány SD-WAN Gateway. Stav může být jeden z následujících: Historický (Historical), V provozu (In Service), Mimo provoz (Out of Service), Nevyřízená služba (Pending Service) nebo Ztišeno (Quiesced).
 • IP adresa (IP Address) – IP adresa brány Brány SD-WAN Gateway.
 • Umístění (Location) – umístění brány Brány SD-WAN Gateway.

V poli Vyhledávat (Search) zadejte výraz pro vyhledání konkrétních detailů. Kliknutím na ikonu Filtr nastavíte zobrazení podle konkrétních kritérií.

Klikněte na možnost CSV a stáhněte si zprávu o Brány SD-WAN Gateway ve formátu CSV.

Kliknutím na odkaz na bránu Brána SD-WAN Gatewayzobrazíte další detaily o vybrané bráně Brána SD-WAN Gateway.

Na kartě Přehled (Overview) se zobrazují vlastnosti, stav, umístění, využití zákazníky a Fond bran SD-WAN Gateway Pool vybrané brány Brána SD-WAN Gateway.

Poznámka: Pomocí této karty můžete zobrazit pouze detaily o vybrané bráně. Chcete-li konfigurovat možnosti, přejděte na stránku Brány (Gateways) na partnerském portálu.

Kliknutím na kartu Monitorování (Monitor) zobrazíte informace o využití vybrané brány Brány SD-WAN Gateway.

Další informace o zobrazení dat naleznete v tématu Monitorování bran.