V nástroji SD-WAN Orchestrator můžete vytvořit vlastní balíček a aplikovat balíček na existující funkční role.

Procedura

 1. V portálu partnera klikněte na položku Přizpůsobení role (Role Customization).
 2. Klikněte na tlačítko Nový balíček (New Package).
 3. V okně Editor balíčku přizpůsobení role (Role Customization Package Editor) zadejte následující:
  1. Zadejte Název (Name)Popis (Description) pro nový vlastní balíček.
  2. V podokně Role (Roles) vyberte funkční roli a klikněte na možnost Odebrat oprávnění (Remove Privileges) za účelem přizpůsobení oprávnění pro vybranou roli.
   Poznámka: Přidávat nebo odebírat můžete pouze odepření oprávnění, což je odebrání oprávnění z výchozího nastavení systému. Pomocí této možnosti nemůžete roli udělit další oprávnění.
   V okně Přiřadit oprávnění (Assign Privileges) vyberte funkce z nabídky Dostupná odepřená oprávnění (Available Deny Privileges) a přesuňte je do podokna Vybraná odepřená oprávnění (Selected Deny Privileges).
   Poznámka: Funkčním rolím můžete přiřadit pouze oprávnění Odepřít (Deny).
   Klikněte na tlačítko OK.
 4. Přiřazení oprávnění k funkčním rolím zopakujte v okně Editor balíčku přizpůsobení role (Role Customization Package Editor).
 5. Zaškrtnutím pole Zobrazit úpravy (Show Modified) filtrujte a zobrazte přizpůsobená oprávnění. Změny oprávnění jsou zvýrazněny jinou barvou.
 6. Klikněte na tlačítko Vytvořit (Create). Kliknutím na možnost CSV můžete stáhnout oprávnění funkční role pro vybranou roli ve formátu CSV.
 7. Podrobnosti o novém balíčku jsou zobrazeny v okně Balíčky přizpůsobení role (Role Customization Packages).
 8. Chcete-li upravit oprávnění, klikněte na odkaz na balíček nebo vyberte balíček a klikněte na možnost Akce (Actions) > Upravit balíček (Modify Package). V okně Editor balíčku přizpůsobení role (Role Customization Package Editor), které se otevře, přidejte nebo odstraňte oprávnění Odepřít (Deny) do funkčních rolí v balíčku a klikněte na OK.

Jak pokračovat dále

Vyberte vlastní balíček a kliknutím na možnost Akce (Actions) > Použít balíček (Apply Package) použijte dostupná přizpůsobení ve vybraném balíčku na existující funkční role napříč nástrojem SD-WAN Orchestrator.

V případě potřeby můžete oprávnění Odepřít (Deny) v použitém balíčku upravovat. Poté, co upravíte oprávnění v nabídce Editor balíčku přizpůsobení role (Role Customization Package Editor), kliknutím na OK změny uložte a použijte je na funkční role.

Poznámka: Můžete stáhnout přizpůsobená privilegia funkčních rolí jako soubor JSON a nahrát ho do jiného systému Orchestrator. Další informace naleznete v tématu Nahrání vlastního balíčku.