Můžete nahrát balíček s přizpůsobenými oprávněními rolí přiřazenými různé sadě funkčních rolí v nástroji SD-WAN Orchestrator.

Již přizpůsobená privilegia funkčních rolí můžete stáhnout jako balíček a nahrát ho do jiného systému Orchestrator.

Procedura

  1. V portálu partnera klikněte na položku Přizpůsobení role (Role Customization).
  2. Klikněte na ikonu Stáhnout (Download) před názvem balíčku, což stáhne balíček ve formátu JSON.
  3. Přejděte do systému Orchestrator, do kterého chcete vlastní balíček nahrát.
  4. Klikněte na možnost Akce (Actions) > Nahrát balíček (Upload Package).
  5. Vyberte soubor JSON, který jste stáhli, a balíček se automaticky nahraje.
  6. Nahraný balíček bude uveden v okně Balíčky přizpůsobení role (Role Customization Packages).
  7. V nahraném balíčku můžete zobrazit oprávnění a přidat další oprávnění odepření. Klikněte na odkaz na balíček nebo vyberte balíček a klikněte na možnost Akce (Actions) > Upravit balíček (Modify Package). V okně Editor balíčku přizpůsobení role (Role Customization Package Editor), které se otevře, přidejte nebo odstraňte oprávnění Odepřít (Deny) do funkčních rolí v balíčku a klikněte na OK. Více informací o Editoru balíčku přizpůsobení role (Role Customization Package Editor) naleznete v sekci Vytvoření nového vlastního balíčku.

Jak pokračovat dále

Vyberte vlastní balíček a kliknutím na možnost Akce (Actions) > Použít balíček (Apply Package) použijte dostupná přizpůsobení ve vybraném balíčku na existující funkční role napříč nástrojem SD-WAN Orchestrator.

V případě potřeby můžete oprávnění Odepřít (Deny) v použitém balíčku upravovat. Poté, co upravíte oprávnění v nabídce Editor balíčku přizpůsobení role (Role Customization Package Editor), kliknutím na OK změny uložte a použijte je na funkční role.