Linka Aktivní Standby (Hot Standby) je rozšířená záložní linka pro linky WAN na Edge s předem nakonfigurovanými tunelovými propojeními VCMP. Jsou-li aktivní linky nefunkční, linka Aktivní Standby (Hot Standby) umožňuje okamžité přepnutí za použití předem nakonfigurovaných tunelových propojení VCMP.

Požadavky

Chcete-li na Edge nakonfigurovat linku Aktivní Standby (Hot Standby), ověřte, zda je Edge upgradován na bitovou kopii programu verze 4.0.0 nebo novější.

Procedura

 1. V portálu SD-WAN Orchestrator klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Edge.
 2. Na stránce Edge klikněte na ikonu zařízení vedle Edge nebo na odkaz na Edge a na kartu Zařízení (Device).
 3. Sjeďte dolů na možnost Nastavení WAN (WAN Settings).
 4. U existujícího překrytí WAN s autodetekcí nebo definovaného uživatelem klikněte na možnost Upravit (Edit) a upravte nastavení.
 5. Chcete-li vytvořit nové veřejné nebo soukromé překrytí, klikněte na Přidat uživatelem definované překrytí WAN (Add User Defined WAN Overlay).
 6. V okně Uživatelem definované překrytí WAN (User Defined WAN Overlay) vyberte možnost Typ linky (Link Type).
 7. Klikněte na Rozšířené (Advanced), abyste mohli konfigurovat linky Aktivní Standby (Hot Standby).
  Z rozevírací nabídky Režim linku (Link Mode) vyberte možnost Aktivní Standby (Hot Standby).
  Poznámka: Linku Aktivní Standby (Hot Standby) nemůžete povolit pro hub.
  Z rozevírací nabídky vyberte možnost Minimální aktivní linky (Minimum Active Links). Tato možnost indikuje počet aktivních linek, které mohou být přítomny v síti v daném čase. Jakmile počet aktuálně funkčních aktivních linek klesne pod zadanou hodnotu, aktivuje se linka Aktivní Standby (Hot Standby). Rozsah je 1 až 3, přičemž výchozí hodnota je 1.
 8. Nakonfigurujte další možnosti dle potřeby a klikněte na možnost Aktualizovat linku (Update Link) pro uložení nastavení.
  Poznámka: Více informací o dalších možnostech v okně Překrytí WAN (WAN Overlay) naleznete v tématu Konfigurace nastavení overlay WAN pro Edge.

Výsledek

Jakmile nakonfigurujete linku Aktivní Standby (Hot Standby), tunelová propojení budou nastavena, což umožní rychlé přepnutí v případě selhání. Linka Aktivní Standby (Hot Standby) nepřijímá žádná data vyjma prezenčního signálu, který je odesílán každých 5 sekund.

Pokud cesta z Edge k primární bráně na aktivních linkách spadne a počet aktivních linek poklesne pod počet zadaný v parametru Minimální aktivní linky (Minimum Active Links), linka Aktivní Standby (Hot Standby) se aktivuje. Provoz je odesílán cestou linky Aktivní Standby (Hot Standby).

Pokud se cesta k primární bráně na aktivních linkách obnoví a počet aktivních linek překročí počet zadaný v parametru Minimální aktivní linky (Minimum Active Links), linka Aktivní Standby (Hot Standby) přejde do POHOTOVOSTNÍHO režimu. Tok dat se přepne na aktivní linky.

Jak pokračovat dále

Linky Aktivní Standby (Hot Standby) můžete monitorovat na řídicím panelu monitorování. Viz téma Monitorování linek Aktivní Standby.