Linky Aktivní Standby (Hot Standby) a související stav můžete monitorovat na řídicím panelu monitorování.

Monitorování linek Aktivní Standby (Hot Standby):

  1. V podnikovém portálu klikněte na nabídku Monitorování (Monitor) > Edge.
  2. Vyberte Edge nakonfigurovaný pomocí linky Aktivní Standby (Hot Standby).
  3. Na kartě Přehled (Overview) se zobrazují linky se stavem.

  4. Kliknutím na kartu Přenos (Transport) zobrazíte další informace o linkách s grafickým znázorněním.

V novém uživatelském rozhraní nástroje Orchestrator můžete rovněž zobrazovat stav linek Aktivní Standby (Hot Standby).

  1. Na podnikovém portálu kliknutím na možnost Zařízení Edge (Edges) zobrazíte zařízení Edge přiřazená k podniku. Klikněte na odkaz na Edge.
  2. Na kartě Přehled (Overview) se zobrazují linky se stavem.
  3. Kliknutím na kartu Linky (Links) zobrazíte další podrobnosti s grafy.
  4. Kliknutím na kartu Cesty (Paths) a výběrem zařízení druhé strany SD-WAN zobrazíte stav cest z vybraného Edge.