Stránka Přehled profilu (Profile Overview) poskytuje kompletní zobrazení všech konfigurací konkrétního profilu. Můžete také upravit název, popis a místní přihlašovací údaje vybraného profilu.

Přístup ke stránce Přehled profilu (Profile Overview) v novém uživatelském rozhraní systému Orchestrator:

 1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles).
 2. Na stránce Profily (Profiles) se zobrazí existující profily.

 3. Klikněte na odkaz na profil a potom na kartu Přehled (Overview). Kliknutím na tlačítko ÚPRAVY (EDIT) můžete upravit název profilu, popis a místní přihlašovací údaje. Další informace naleznete v tématu Konfigurace místních přihlašovacích údajů.

 4. Výchozí místní přihlašovací údaje jsou systémem Orchestrator nastaveny na náhodné heslo. Náhodné heslo můžete změnit kliknutím na tlačítko ÚPRAVY (EDIT) a poté zaškrtnutím pole Změnit heslo (Change Password). Zadejte nové heslo a klikněte na možnost ODESLAT (SUBMIT).
  Poznámka: Ujistěte se, že nové heslo splňuje následující kritéria zásad hesel:
  • Musí obsahovat nejméně 8 znaků.
  • Musí obsahovat méně než 32 znaků.
  • Musí obsahovat nejméně jedno číslo.
  • Musí obsahovat nejméně jeden malý znak.
 5. Sekce Přehled profilu (Profile Overview) zobrazuje modely Edge, které jsou povoleny pro profil, síťové služby nakonfigurované pro profil a podrobnosti konfigurace segmentů přiřazené k profilu. Další informace naleznete v tématu Konfigurace profilů.