Profily definují konfiguraci šablony, kterou lze použít na více Edge. Po instalaci aplikace SD-WAN Orchestrator je k dispozici výchozí profil s názvem Profil pro rychlé zahájení (Quick Start Profile).

Profily můžete rovněž nakonfigurovat v novém uživatelském rozhraní systému Orchestrator.
 1. Na podnikovém portálu klikněte na záložku Konfigurace (Configure).
 2. Z levé nabídky vyberte možnost Profily (Profiles).
 3. Zobrazí se stránka Profily (Profiles).

  Možnost Popis (Description)
  Název (Name) Zobrazuje název profilu. Kliknutím na odkaz můžete konfigurace upravit. Viz téma Konfigurace nastavení profilu pomocí nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator.
  Používá (Used By) Zobrazí počet zařízení Edge přidružených k profilu.
  Zařízení (Device) Kliknutím na možnost Zobrazit (View) upravíte konfigurace. Viz téma Konfigurace nastavení profilu pomocí nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator.
  Biz. Pol Kliknutím na možnost Zobrazit (View) upravíte konfigurace. Viz téma Konfigurace pravidel řízení s novým uživatelským rozhraním systému Orchestrator.
  Brána firewall (Firewall) Kliknutím na možnost Zobrazit (View) upravíte konfigurace. Viz téma Konfigurace brány firewall profilu pomocí nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator (Configure Profile Firewall with New Orchestrator UI).

Můžete provést následující akce:

Kliknutím na tlačítko Více (More) provedete následující akce:

 • Odstranit (Delete) – vyberte profil a klikněte na tuto možnost, chcete-li vybraný profil odstranit. Nemůžete odstranit profily, které jsou asociovány se zařízeními Edge.