Spuštěním testů vzdálené diagnostiky můžete zobrazit protokoly relací BGP a použít informace z protokolů pro účely řešení potíží.

Spuštění testů pro BGP:

 1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Testování a řešení potíží (Test & Troubleshoot) > Vzdálená diagnostika (Remote Diagnostics).
 2. Stránka Vzdálená diagnostika (Remote Diagnostics) zobrazuje všechny aktivní Edge.
 3. Vyberte Edge, jehož potíže chcete řešit. Edge přejde do živého režimu a zobrazí všechny možné testy vzdálené diagnostiky (Remote Diagnostics), které můžete na Edge spustit.
 4. Při řešení potíží s relacemi BGP přejděte na následující části a spusťte testy:
  • Řešení potíží s BGP – Seznam redistribuovaných směrů BGP – Spuštěním tohoto testu zobrazíte směru redistribuované sousedním zařízením BGP.
  • Řešení potíží s BGP – Seznam směrů BGP – Spuštěním tohoto testu zobrazíte směru BGP od sousedních zařízení. Lze vložit předponu IPv4 nebo IPv6 a zobrazit konkrétní směru BGP nebo ponechat předponu prázdnou a zobrazit všechny směru BGP.
  • Řešení potíží s BGP – Seznam směrů podle předpony – Spuštěním tohoto testu zobrazíte všechny směru překrytí a podložení pro konkrétní předponu IPv4 nebo IPv6 a související podrobnosti.
  • Řešení potíží s BGP – Zobrazení oznamovaných směrů sousedních zařízení BGP (Troubleshoot BGP – Show BGP Neighbor Advertised Routes) – Spuštěním tohoto testu zobrazíte směru BGP oznamované sousednímu směrovači.
  • Řešení potíží s BGP – Zobrazení naučených směrů sousedních zařízení BGP (Troubleshoot BGP – Show BGP Neighbor Learned Routes) – Spuštěním tohoto testu zobrazíte všechny přijaté směru BGP naučené od sousedního zařízení po aplikaci filtrů.
  • Řešení potíží s BGP – Zobrazení přijatých směrů sousedních zařízení BGP (Troubleshoot BGP – Show BGP Neighbor Received Routes) – Spuštěním tohoto testu zobrazíte všechny směru BGP naučené od sousedního zařízení před aplikací filtrů.
  • Řešení potíží s BGP – Zobrazení podrobností o sousedních zařízeních BGP (Troubleshoot BGP – Show BGP Neighbor details) – Spuštěním tohoto testu zobrazíte podrobnosti sousedního zařízení BGP.
  • Řešení potíží s BGP – Zobrazení směrů BGP na předponu (Troubleshoot BGP – Show BGP Routes per Prefix) – Spuštěním tohoto testu zobrazíte všechny směru BGP a jejich atributy pro zadanou předponu.
  • Řešení potíží s BGP – Zobrazení souhrnu BGP (Troubleshoot BGP – Show BGP Summary) – Spuštěním tohoto testu zobrazíte stávající sousední zařízení BGP a přijaté směru.
  • Řešení potíží s BGP – Zobrazení tabulky BGP (Troubleshoot BGP – Show BGP Table) – Spuštěním tohoto testu zobrazíte tabulku BGP.
  • Řešení potíží s BGPv6 – Zobrazení oznamovaných směrů sousedního zařízení BGPv6 – Spuštěním tohoto testu zobrazíte směru BGPv6 oznamované sousednímu zařízení.
  • Řešení potíží s BGPv6 – Zobrazení naučených směrů sousedního zařízení BGPv6 (Troubleshoot BGPv6 – Show BGPv6 Neighbor Learned Routes) – Spuštěním tohoto testu zobrazíte všechny přijaté směru BGPv6 naučené od sousedního zařízení po aplikaci filtrů.
  • Řešení potíží s BGPv6 – Zobrazení přijatých směrů sousedního zařízení BGPv6 (Troubleshoot BGPv6 – Show BGPv6 Neighbor Received Routes) – Spuštěním tohoto testu zobrazíte všechny směru BGPv6 přijaté od sousedního zařízení před aplikací filtrů.
  • Řešení potíží s BGPv6 – Zobrazení podrobností o sousedním zařízení BGPv6 (Troubleshoot BGPv6 – Show BGPv6 Neighbor details) – Spuštěním tohoto testu zobrazíte podrobnosti sousedního zařízení BGPv6.
  • Řešení potíží s BGPv6 – Zobrazení směrů BGPv6 na předponu (Troubleshoot BGPv6 – Show BGPv6 Routes per Prefix) – Spuštěním tohoto testu zobrazíte všechny směru BGPv6 pro předponu a jejich atributy.
  • Řešení potíží s BGPv6 – Zobrazení shrnutí BGPv6 (Troubleshoot BGPv6 – Show BGPv6 Summary) – Spuštěním tohoto testu zobrazíte stávající souseda BGPv6 a přijaté směru.
  • Řešení potíží s BGPv6 – Zobrazení tabulky BGPv6 (Troubleshoot BGPv6 – Show BGPv6 Table) – Spuštěním tohoto testu zobrazíte podrobnosti v tabulce BGPv6.

Další informace o vzdálené diagnostice naleznete v tématu Provádění testů vzdálené diagnostiky.