Jako podnikovému uživateli vám SD-WAN Orchestrator umožní nakonfigurovat řadu síťových služeb, jako je Cluster Edge, Cíle jiné než SD-WAN, služba pro zabezpečení cloudu (CSS), VNF a další, a to prostřednictvím nabídky Konfigurace (Configure) > Síťové služby (Network Services).

Poznámka: Pokud jste přihlášeni pomocí uživatelského ID s oprávněními zákaznické podpory, zobrazí se vám pouze objekty SD-WAN Orchestrator. Nebudete moci vytvářet nové objekty ani stávající objekty konfigurovat/aktualizovat.
Můžete konfigurovat následující síťové služby:
 • Cluster Edge
 • Huby cloudové VPN
 • Cíle jiné než SD-WAN prostřednictvím brány (Non SD-WAN Destinations via Gateway)
 • Cíle jiné než SD-WAN prostřednictvím Edge
 • Služba pro zabezpečení cloudu (Cloud Security Service)
 • VNF
 • Licence VNF
 • Služby DNS
 • Nastavení Netflow (Netflow Settings)
 • Názvy privátní sítě
 • Autentizační služby
 • Odběry cloudu
Poznámka: Konfigurace síťových služeb je volitelná a lze ji provést v libovolném pořadí.
Poznámka: SD-WAN Orchestrator neumožňuje nakonfigurovat huby cloudové VPN z obrazovky Služby (Services), ale poskytuje přehled všech nakonfigurovaných Zařízení SD-WAN Edge. Souhrnné informace zahrnují typ Edge, profil, ve kterém se Edge používá, segment a informaci, zda je Edge hubem VPN nebo hubem páteřního připojení.