Před konfigurací odběru cloudu v portálu Azure zaregistrujete aplikaci SD-WAN Orchestrator a vytvořte tajný klíč klienta.

Konfigurace odběru cloudu IaaS v nástroji SD-WAN Orchestrator:

Požadavky

Další informace naleznete v tématuPředpoklady (Prerequisites).

Procedura

  1. Na navigačním panelu v aplikaci SD-WAN Orchestrator přejděte do nabídky Konfigurovat (Configure) > Síťové služby (Network Services).
    Otevře se obrazovka Služby (Services).
  2. V oblasti Odběry cloudu (Cloud Subscriptions) klikněte na tlačítko Nový (New).
    Otevře se dialogové okno Konfigurace odběru cloudu (Configure Cloud Subscription).
  3. Z rozevírací nabídky Typ odběru (Subscription Type) vyberte možnost Odběr Microsoft Azure (Microsoft Azure Subscription).
  4. Zadejte ID klienta Active Directory, ID klienta a tajný klíč klienta v souladu s vaší registrací aplikace SD-WAN Orchestrator.
  5. Kliknutím na tlačítko Vyhledat odběry (Get Subscriptions) načtete seznam odběrů Azure, ke kterým byly přiděleny registraci aplikace v roli IAM.
  6. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).

Jak pokračovat dále

Konfigurace lokality Cíl jiný než SD-WAN typu Virtuální hub Microsoft Azure (Microsoft Azure Virtual Hub).