VMware virtuálního zařízení Edge můžete nainstalovat do prostředí KVM a VMware ESXi pomocí konfiguračního souboru cloud-init. Konfigurace cloud-init zahrnuje konfigurace rozhraní a aktivační klíč Edge.

Požadavky

Ujistěte se, že jste vytvořili soubory meta-data a user-data cloud-init a zabalili soubory do formátu obrazu ISO. Postup naleznete v tématu Vytvoření cloud-init.

KVM nabízí několik způsobů, jak virtuálním počítačům zajistit síťové připojení. VMware doporučuje použití následujících možností:

  • SR-IOV
  • Linux Bridge
  • OpenVSwitch Bridge
Pokud se rozhodnete použít režim SR-IOV, povolte SR-IOV v prostředí KVM a VMware. Postup naleznete zde:

Instalace VMware virtuálního zařízení Edge: