Nastavení BFD můžete nakonfigurovat pro brány Brány SD-WAN Gateway přes tunely IPsec.

Konfigurace nastavení BFD pro bránu:

Požadavky

Ujistěte se, že máte nakonfigurováno následující:

Procedura

 1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Síťové služby (Network Services).
 2. V oblasti Cíle jiné než SD-WAN prostřednictvím brány (Non SD-WAN Destinations via Gateway) klikněte na odkaz Upravit (Edit) ve sloupci BFD, který odpovídá Cíl jiný než SD-WAN.
 3. V okně Editor BFD (BFD Editor) klikněte na posuvný prvek na Zapnuto (ON) a nakonfigurujte nastavení BFD pro primární a sekundární bránu.
  Poznámka: Možnost Sekundární brána (Secondary Gateway) je k dispozici pouze, pokud jste nakonfigurovali sekundární bránu pro odpovídající Cíl jiný než SD-WAN.
  1. Adresa druhé strany (Peer Address) – zadejte IP adresu vzdáleného partnerského uzlu pro iniciaci relace BFD.
  2. Místní adresa (Local Address) – zadejte lokálně nakonfigurovanou IP adresu pro naslouchací proces druhé strany. Tato adresa se používá k odesílání paketů.
  3. Více skoků (Multihop) – tato možnost není pro brány podporována.
  4. Rozpoznat multiplikátor (Detect Multiplier) – zadejte multiplikátor doby detekce. Interval vzdáleného přenosu se vynásobí touto hodnotou, aby se určil časovač detekce ztráty spojení. Rozsah je 3 až 50, přičemž výchozí hodnota je 3.
  5. Interval příjmu (Receive Interval) – zadejte minimální časový interval v milisekundách, ve kterém systém může přijímat kontrolní pakety ze zařízení druhé strany BFD. Rozsah je 300 až 60 000 milisekund, přičemž výchozí hodnota je 300 milisekund.
  6. Interval přenosu (Transmit Interval) – zadejte minimální časový interval v milisekundách, ve kterém lokální systém může odesílat kontrolní pakety BFD. Rozsah je 300 až 60 000 milisekund, přičemž výchozí hodnota je 300 milisekund.
  Poznámka: Protokol BFD je podporován pouze na tunelech VTP.