Pokud jste uživatel operátora, v podnikovém portálu klikněte na možnost Testování a řešení potíží (Test & Troubleshooting) > Diagnostické svazky (Diagnostic Bundles).

Pokud jste partnerským nebo podnikovým uživatelem, klikněte na možnost Testování a řešení potíží (Test & Troubleshooting) > Zachytávání paketů (Packet Capture).

Dokončené balíčky se automaticky smažou k datu zobrazenému ve sloupci Datum vymazání (Cleanup Date). Vlastnosti můžete upravit také kliknutím na odkaz na Datum vymazání (Cleanup Date).

V okně Aktualizace data vymazání (Update Cleanup Date) vyberte datum, kdy bude vybraný balíček odstraněn.

Chcete-li balíček zachovat, zaškrtněte pole Zachovat trvale (Keep Forever), aby nedošlo k automatickému smazání balíčku.

Chcete-li balíček odstranit ručně, vyberte ho a klikněte na možnosti Akce (Actions) > Odstranit diagnostický svazek (Delete Diagnostic Bundle).