Diagnostické svazky umožňují uživatelům operátora shromažďovat všechny konfigurační soubory a soubory protokolu do konsolidovaného souboru ZIP. Data dostupná v diagnostických svazcích lze použít pro účely ladění.

V podnikovém portálu klikněte na možnost Testování a řešení potíží (Test & Troubleshoot) > Diagnostické svazky (Diagnostic Bundles).

Okno Diagnostické svazky (Diagnostic Bundles) umožňuje vyžádat následující balíčky:
  • Balíček PCAP (PCAP Bundle) – balíček zachytávání paketů je kolekce paketových dat v síti. Operátoři, standardní administrátoři a uživatelé zákaznické podpory mohou vyžadovat pouze balíčky PCAP. Viz téma Vyžádání balíčku zachytávání paketů.
  • Diagnostický balíček (Diagnostic Bundle) – diagnostický balíček je kolekce konfiguračních souborů, protokolů a událostí souvisejících s konkrétním zařízením Edge. Diagnostické svazky mohou vyžádat pouze operátoři. Viz téma Vyžádání diagnostického balíčku.

Vygenerované balíčky se zobrazí v okně Diagnostické svazky (Diagnostic Bundles). Postup stažení souborů balíčků naleznete v tématu Stažení diagnostického balíčku.

Možnost Diagnostické svazky (Diagnostic Bundles) je k dispozici pouze pro uživatele operátora. Pokud jste partnerským nebo podnikovým uživatelem, můžete požádat o balíček PCAP.

V podnikovém portálu klikněte na možnost Testování a řešení potíží (Test & Troubleshoot) > Zachytávání paketů (Packet Capture).

Kliknutím na možnost Vyžádat svazek PCAP (Request PCAP Bundle) vygenerujete balíček zachytávání paketů, což je kolekce paketových dat v síti. Viz téma Vyžádání balíčku zachytávání paketů.