Po vytvoření profilu můžete vybrat segmenty profilu kliknutím na tlačítko Změnit (Change) v okně Konfigurovat segmenty (Configure Segments).

Kliknutím na tlačítko Změnit (Change) otevřete dialogové okno Vybrat segmenty (Select Segments).

configure-profile-device-select-segments

V tomto dialogovém okně můžete vybrat segmenty, které si přejete zahrnout do svého profilu. Segmenty se symbolem zámku informují o tom, že je segment v profilu používán a nelze jej odstranit. Dostupné segmenty budou uvedeny na levé straně dialogového okna v části Všechny segmenty (All Segments).

Po výběru segmentu můžete segment nakonfigurovat pomocí rozevírací nabídky Konfigurovat segment (Configure Segment). Všechny segmenty, které je možné nakonfigurovat, jsou uvedeny v rozevírací nabídce Konfigurovat segment (Configure Segment). Pokud je segment přiřazen k síti VLAN nebo rozhraní, zobrazí se ID sítě VLAN a modely Edge, které jsou s ním spojené.

Po zvolení vhodného segmentu z rozevírací nabídky Konfigurovat segmenty (Configure Segment), který chcete konfigurovat, se v závislosti na možnostech segmentu zobrazí v oblasti Konfigurovat segmenty (Configure Segments) zobrazí vhodné položky nastavení.

configure-profile-device-segmentation