Konfigurace zařízení umožňuje přiřadit segmenty k profilu a nakonfigurovat rozhraní, která mají být přiřazena k profilu.

U profilů pracujících se segmenty je uživatelské rozhraní rozděleno na dvě části:

Typ konfigurace Popis (Description)
Konfigurace podporující segmenty Oblast Konfigurovat segmenty (Configure Segments) na kartě Zařízení (Device). Zákazníci mohou vybrat segment z rozevírací nabídky, zvolit segment a poté se konfigurace pro tento segment zobrazí v oblasti Konfigurovat segmenty (Configure Segments).
Běžné konfigurace Dolní část obrazovky Zařízení (Device). Vlastnosti a konfigurace, které se vztahují na více segmentů, zahrnují konfigurace VLAN, nastavení zařízení, Wi-Fi a vícezdrojové QoS.

Pro konfiguraci zařízení lze provést následující kroky:

Konfigurace podporující segmenty

 • Nastavení autentizace (Authentication Settings)
 • Nastavení DNS (DSL Settings)
 • Nastavení Netflow (Netflow Settings)
 • Nastavení Syslogu (Syslog Settings)
 • Cloudová VPN (Cloud VPN)
 • Oblasti protokolu OSPF (OSPF Areas)
 • Nastavení protokolu BGP (BGP Settings)
 • Nastavení multicastu (Multicast Settings)
 • Služba pro zabezpečení cloudu (Cloud Security Service)

Běžné konfigurace:

 • VLAN
 • Nastavení zařízení (Device Settings)
 • Nastavení Wi-Fi vysílání (Wi-Fi Radio Settings)
 • Vícezdrojové QoS (Multi-Source QoS)
 • Nastavení SNMP (SNMP Settings)
 • Servery NTP (NTP Servers)
 • Režim viditelnosti (Visibility Mode)