Server DHCP můžete nakonfigurovat na směrovaném rozhraní v zařízení Zařízení SD-WAN Edge.

Postup konfigurace nastavení serveru DHCP:

 1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Zařízení Edge (Edges).
 2. Klikněte na ikonu zařízení vedle Edge nebo na odkaz na Edge a na kartu Zařízení (Device).
 3. Přejděte dolů do oblasti Nastavení zařízení (Device Settings) a klikněte na šipku DOLŮ, aby se zobrazila Nastavení rozhraní (Interface Settings) pro zařízení Edge.
 4. Sekce Nastavení rozhraní (Interface Settings) zobrazuje existující rozhraní dostupná v zařízení Edge.
 5. Klikněte na možnost Edit (Upravit) u směrovaného rozhraní, pro které chcete konfigurovat nastavení DHCP.

 6. V části Nastavení IPv4 (IPv4 Settings) vyberte možnosti Typ adresování (Addressing Type) jako Statický (Static) a zadejte IP adresy pro rozhraní Edge a bránu.
 7. V části Server DHCP (DHCP Server) vyberte jedno z následujících nastavení DHCP:
  • Aktivováno (Enabled) – povolí protokol DHCP se zařízením Edge jako server DHCP. Nakonfigurujte následující detaily:
   • Spuštění protokolu DHCP (DHCP Start) – zadejte platnou IP adresu dostupnou v rámci podsítě.
   • Počet adres (Num addresses) – zadejte počet IP adres dostupných v podsíti na serveru DHCP.
   • Čas pronájmu (Lease Time) – vyberte z rozevírací nabídky časové období. Je to doba, po kterou bude mít síť VLAN povoleno používat IP adresu dynamicky přiřazenou serverem DHCP.
   • Možnosti (Options) – z rozevírací nabídky přidejte předem definované nebo vlastní možnosti DHCP. Možnost DHCP je síťová služba předaná klientům ze serveru DHCP. V případě vlastní možnosti zadejte kód, typ dat a hodnotu. V následující tabulce jsou uvedeny možnosti protokolu DHCP pro IPv4 a IPv6:
    Tabulka 1. Možnosti DHCP pro IPv4
    Možnost Kód (Code) Popis (Description)
    Časový posuv 2 Určuje posuv podsítě klienta v sekundách od základního času (UTC).
    Server DNS 6 Obsahuje seznam serverů systému DNS (RFC 1035), které jsou dostupné klientovi. Servery jsou seřazeny podle priority.
    Poznámka:

    Tato hodnota musí být zadána jako jeden záznam. V případě, že jsou potřeba primární i sekundární servery, zadejte hodnoty oddělené čárkou (příklad: 8.8.8.8,8.8.4.4). Pokud jsou dvě samostatné hodnoty zadány bez čárky, klient bude nakonfigurován pouze s jednou hodnotou.

    Název domény 15 Specifikuje název domény, který klient musí použít při řešení názvů hostitelů za použití systému DNS.
    Servery NTP 42 Uvádí seznam serverů NTP seřazených podle priority, které jsou používány pro synchronizaci času klienta.
    Server TFTP 66 Konfiguruje adresu nebo název serveru TFTP, který je k dispozici klientovi.
    Název spouštěcího souboru 67 Určuje spouštěcí bitovou kopii, kterou má klient použít.
    Hledání v doméně 119 Specifikuje seznam k prohledávání domén DNS, který se používá k provádění požadavků DNS na základě krátkého názvu pomocí přípon uvedených v tomto seznamu.
    vlastní Klienti mohou potřebovat konkrétní vlastní možnosti.
    Tabulka 2. Možnosti DHCP pro IPv6
    Název možnosti DHCP Kód (Code) Popis (Description)
    Názvy SIP serveru 21 Obsahuje názvy domén odchozích proxy SIP serverů, které může klient používat.
    Adresy SIP serveru 22 Obsahuje seznam adres IPv6 odchozích proxy SIP serverů, které může klient používat.
    Servery DNS s rekursivními názvy 23 Obsahuje seznam adres IPv6 serverů DNS s rekursivními názvy, na které může klient odesílat dotazy DNS v určeném pořadí.
    Seznam domén 24 Obsahuje seznam k prohledávání domén pro klienta, který bude použit při řešení názvů hostitelů přes DNS.
    Seznam serverů NIS 27 Poskytuje uspořádaný seznam serverů NIS s adresami IPv6, které jsou dostupné klientovi.
    Název domény NIS 29 Poskytuje název domény NIS, který má být použit klientem.
    Server SNTP 31 Poskytuje uspořádaný seznam serverů SNTP s adresami IPv6, které jsou dostupné klientovi.
    Čas obnovení informací 32 Určuje horní hranici počtu sekund od aktuálního času, po kterou by měl klient čekat před obnovením informací přijatých ze serveru DHCPv6, zejména pak u bezstavových scénářů DHCPv6.
    FQDN klienta 39 Označuje, zda má klient nebo server DHCP aktualizovat DNS záznamem AAAA odpovídajícím přiřazené adrese IPv6 a úplnému názvu domény (FQDN), které jsou uvedené v této možnosti. Server DHCP vždy aktualizuje záznam PTR.
    vlastní Klienti mohou potřebovat konkrétní vlastní možnosti.
  • Přenos (Relay) – aktivuje DHCP s nástrojem DHCP Relay Agent nainstalovaným ve vzdáleném umístění. Pokud tuto možnost zvolíte, nakonfigurujte následující položky:
   • IP agenta přenosu (Relay Agent IP(s)) – zadejte IP adresu synchronizačního agenta. K přidání více IP adres klikněte na ikonu plus (+).
  • Není aktivováno (Not Enabled) – deaktivuje DHCP.

Více informací o dalších možnostech v okně Nastavení rozhraní (Interface Settings) naleznete v tématu Konfigurace nastavení rozhraní.

Poznámka: Další informace naleznete také v tématu Nadstavba tunelového propojení a MTU (Tunnel Overhead and MTU).