Třída provozu je definována kombinací priorit (vysoká, normální nebo nízká) a třídy služby (v reálném čase, transakční nebo hromadná), což vede k matici 3×3 s devíti třídami provozu. Na tyto třídy provozu můžete namapovat aplikaci/kategorii a váhu plánovače. Všechny aplikace v rámci třídy provozu budou použity s agregovaným zpracováním QoS (Quality of Service), včetně plánování a aplikace zásad.

Všechny aplikace v dané třídě provozu mají garantovanou minimální celkovou šířku pásma během zahlcení na základě váhy plánovače (nebo procenta šířky pásma). Pokud nedochází k zahlcení, aplikace jsou povoleny do maximální agregované šířky pásma. Pro omezení šířky pásma pro všechny aplikace v dané třídě provozu lze použít zásady. Viz obrázek níže pro výchozí mapování aplikací/kategorií a tříd provozu.
Poznámka: Můžete spárovat hodnotu DSCP příchozího provozu s konkrétní třídou služby v pravidlech řízení na zařízení Edge. Další informace naleznete v tématu Konfigurace třídy služby.

configure-profile-business-policy-cos-mapping

Pravidla řízení obsahují výchozí funkci inteligentních předvoleb, která mapuje více než 2 500 aplikací do tříd provozu. Technologii QoS pracující s aplikací můžete používat bez definovaných zásad. Každá třída provozu má v plánovači přiřazenou výchozí váhu. Tyto parametry lze v pravidlech řízení změnit. Níže jsou uvedeny výchozí hodnoty matice 3×3 s devíti třídami provozu. Viz obrázek níže pro výchozí nastavení mapování váhy a tříd provozu.

configure-profile-business-policy-cos-mapping_fig2

Příklad:

V tomto příkladu má zákazník připojení k internetu 90 Mbps a MPLS 10 Mbps na Edge a celková šířka pásma je 100 Mbps. Na základě výše uvedeného výchozího mapování váhy a třídy provozu budou mít všechny aplikace, které mapují na podnikovou spolupráci, zaručenou šířku pásma 35 Mbps, a všechny aplikace, které mapují na e-mail, budou mít zaručenou šířku pásma 15 Mbps. Pamatujte, že pravidla řízení lze definovat pro celou kategorii, jako je podniková spolupráce, aplikace (např. Skype for Business) a podrobnější dílčí aplikace (např. Skype File Transfer, Skype Audio a Skype Video).

Konfigurace mapování třídy služby pro QoS overlay (Overlay QoS CoS Mapping)

Poznámka: Funkci Třída provozu SD-WAN a mapování důležitosti lze upravit, pouze pokud ji operátor povolil. Chcete-li získat přístup k této funkci, další informace získáte od svého operátora.

Povolení mapování třídy služby pro QoS overlay:

  1. Přejděte do nabídky Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles).
  2. Klikněte na odkaz příslušného konfiguračního profilu.
  3. Klikněte na kartu Pravidla řízení (Business Policy).
  4. V oblasti Třída provozu SD-WAN a mapování důležitosti (SD-WAN Traffic Class and Weight Mapping) zadejte podle potřeby číselné hodnoty Reálný čas (Real Time), Transakční (Transactional) nebo Dávkový (Bulk).
  5. V případě potřeby zaškrtněte pole Použití zásad (Policing) pro třídu služeb.

configure-profile-business-policy-cos-mapping-class and weight-mapping-dialog