Můžete zobrazit podrobnosti o Edge a o sousedních zařízeních PIM (PIM Neighbor), které jsou dostupné ve skupinách multicastu.

Zobrazení sousedních zařízení PIM (PIM Neighbor):

V podnikovém portálu klikněte na nabídku Monitorování (Monitor) > Směrování (Routing) > Sousední zařízení PIM (PIM Neighbors).

Na kartě Sousední zařízení PIM (PIM Neighbor) se zobrazují Edge, které jsou k dispozici ve skupině multicastu.

Vyberte Edge pro zobrazení sousedních zařízení PIM (PIM Neighbor) připojených k Edge. Sekce Sousední zařízení PIM (PIM Neighbors) zobrazuje následující podrobnosti: Segment skupiny multicastu (Segment of the multicast group), Název Edge (Edge name), Podrobnosti rozhraní (Interface details), IP adresa sousedního zařízení (IP address of the neighbor), Datum vytvoření a poslední aktualizace s časem (Created and last updated date with time).