Můžete zobrazit podrobnosti o službách směrování nakonfigurovaných pro podnik.

V podnikovém portálu klikněte na nabídku Monitorování (Monitor) > Směrování (Routing). Zobrazení podrobností o nakonfigurovaných službách směrování: