Skupina objektů je skupina adres a portů. Skupiny adres jsou sbírky IP adres, rozsah IP adres a názvy domén. Skupiny portů jsou sbírkou portů nebo rozsah portů. Při vytváření podnikových zásad a pravidel brány firewall můžete definovat pravidla pro řadu IP adres nebo řadu portů TCP/UDP zahrnutím skupin objektů do definic pravidel.

Můžete vytvořit skupiny adres pro uložení rozsahu platných IP adres a skupin portů pro rozsah čísel portů. Správu zásad můžete zjednodušit tak, že vytvoříte skupiny objektů určitých typů a znovu je použijete v zásadách a pravidlech.

Pomocí skupin objektů můžete:

  • Snadno spravovat zásady
  • Modularizovat a znovu použít komponenty zásad
  • Snadno aktualizovat všechny odkazované podnikové zásady a zásady brány firewall
  • Omezit počet zásad
  • Vylepšit ladění a čitelnost zásad
Poznámka: Pokud máte k objektu NETWORK_SERVICE oprávnění, můžete vytvářet, aktualizovat nebo odstraňovat skupiny objektů. Skupiny objektů můžete zobrazovat, pouze pokud máte oprávnění ke čtení objektů NETWORK_SERVICE a ENTERPRISE_PROFILE.