Skupiny adres mohou ukládat řadu IP adres s různými možnostmi a/nebo názvy domén.

Procedura

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Skupiny objektů (Object Groups).
  2. Na kartě Skupina adres (Address Groups) klikněte na možnost Akce (Actions) > Nová (New).
  3. V okně Konfigurovat skupinu adres (Configure Address Group) zadejte název a popis skupiny adres.
  4. Do pole Rozsahy IP adres (IP Address Ranges) zadejte rozsah IP adres IPv4 nebo IPv6 výběrem možnosti předpony nebo masky: Předpona CIDR (CIDR prefix), Maska podsítě (Subnet mask) nebo Invertovaná maska (Wildcard mask) podle potřeby.
  5. V části Domény (Domains) zadejte názvy domén nebo FQDN pro Skupinu adres (Address Group). Názvy domén definované ve Skupině adres (Address Group) lze použít jako kritéria shody pro obchodní zásady nebo pravidla brány firewall.
    Poznámka: Když konfigurujete domény jako kritéria shody pro Skupinu adres (Address Group), služba SD-WAN nejprve zkontroluje shodu IP adresy. Pokud je nalezena shoda, služba přeskočí odpovídající název domény. Pokud však není nalezena shoda pro IP adresu, služba provede shodu názvu domény ve Skupině adres (Address Group).
    Důležité: Odpovídající kritéria mohou odpovídat základním vzorům zástupných znaků. Pokud například nakonfigurujete doménu ve Skupině adres (Address Group) jako google.com, mohou tato kritéria odpovídat i doménám mail.google.com nebo www.google.com. Pokud však nakonfigurujete www.google.com jako doménu ve Skupině adres (Address Group), pak doména mail.google.com nebude této zásadě odpovídat.
  6. Klikněte na tlačítko Vytvořit (Create).

Jak pokračovat dále

Se skupinou adres můžete definovat pravidla řízení a pravidlo brány firewall. Další informace naleznete zde:

IP adresy a názvy domén můžete ve skupině adres modifikovat kliknutím na možnost Akce (Actions) > Aktualizovat (Update) na kartě Skupiny adres (Address Groups).

Chcete-li odstranit skupinu adres, klikněte na Akce (Actions) > Odstranit (Delete). Před odstraněním skupiny adres zajistěte vyloučení skupiny adres z pravidel řízení nebo pravidel brány firewall.