Všechny Edge převezmou pravidla řízení z přidruženého profilu. Na kartě Pravidla řízení (Business Policy) v dialogovém okně Konfigurace Edge (Edge Configuration) si můžete v oblasti Pravidlo z profilu (Rule From Profile) prohlédnout všechna zděděná pravidla řízení. Přepsání pravidel řízení profilu v lokalitě Edge je volitelným krokem.

Na úrovni Edge mohou být pravidla řízení z přiřazeného profilu přepsána prostřednictvím níže zobrazeného dialogového okna pravidel řízení Edge. Jakákoli hodnota přepsání pravidel řízení, která je shodná s pravidlem řízení profilu, toto pravidlo profilu přepíše. Pravidla přepsání můžete vytvořit stejným způsobem, jakým vytváříte pravidla profilu (viz téma Konfigurace pravidel řízení pro profily).

Jak ukazuje níže uvedený obrázek, pravidla řízení jsou rozdělena do segmentů. Všechny segmenty, které je možné nakonfigurovat, jsou uvedeny v rozevírací nabídce Konfigurovat segment (Configure Segment).

Po zvolení vhodného segmentu, který chcete konfigurovat, z rozevírací nabídky Konfigurovat segment (Configure Segment), se v oblasti Konfigurovat segmenty (Configure Segments) zobrazí nastavení a možnosti přidružené k tomuto segmentu. Výchozím segmentem je Globální segment [Řádný] (Global Segment [Regular]).

Další informace o segmentaci naleznete v tématech Konfigurace segmentů a Konfigurace zařízení Edge (Configure Edge Device).

configure-edge-biz-policy