VMware poskytuje vylepšenou funkci kvality služby nazvanou pravidla řízení. SD-WAN Orchestrator umožňuje konfigurovat pravidla řízení na úrovni profilů a Edge. Pravidla řízení používají k vytvoření pravidel řízení parametry jako jsou zdrojová IP adresa / port, cílová IP adresa / port, název domény, skupiny adres a portů, aplikace, kategorie aplikací a značky DSCP. Pravidla řízení mohou vytvářet operátoři, partneři a administrátoři všech úrovní.