Pokud vaše organizace používá službu pro autentizaci nebo účtování, můžete vytvořit síťovou službu, která definuje IP adresu a porty této služby. Tento proces je součástí konfigurace 802.1x, která probíhá v rámci profilu.

Procedura

 1. Na podnikovém portálu přejděte do nabídky Konfigurovat (Configure) > Síťové služby (Network Services) a poté v oblasti Správa sítě (Network Management) rozbalte možnost Služby autentizace (Authentication Services).
 2. Chcete-li konfigurovat službu autentizace, klikněte na možnost Nové (New) nebo Nová autentizace (New Authentication).
  Poznámka: Možnost Nová autentizace (New Authentication) se zobrazí pouze v případě, že v tabulce nejsou žádné položky.
 3. Zobrazí se následující možnosti konfigurace:
  Možnost Popis
  Název služby (Service Name) Zadejte vhodný název služby autentizace.
  Adresa serveru (Server Address) Zadejte IP adresu serveru.
  Sdílený tajný klíč (Shared Secret) Zadejte heslo.
  Poznámka: Počínaje verzí 4.5 již není podporováno použití speciálního znaku „<“ v heslu. Pokud uživatelé používali znak „<“ ve svých heslech v předchozích verzích, musí jej odstranit, jinak se změny neuloží.
  Port autentizace (Authentication Port) Zadejte číslo portu. Platný rozsah je 1 až 65 535. Výchozí hodnota je 1812.
  Port účtování (Accounting Port) Pokud je třeba, zadejte číslo portu.
  Vlastní atributy (Custom Attributes) Klikněte na možnost Přidat (Add) a zadejte údaje atributu.
  Poznámka: Zdrojová rozhraní jsou konfigurována pouze na úrovni zařízení Edge. Další informace naleznete v tématu Konfigurace zařízení Edge pomocí nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator.
 4. Klikněte na možnost Přidat (Add).
  V tabulce se zobrazí nová služba autentizace.
 5. Níže jsou uvedeny další možnosti dostupné v oblasti Služby autentizace (Authentication Services):
  Možnost Popis
  Odstranit (Delete) Vyberte položku a kliknutím na tuto možnost položku odstraňte.
  Sloupce (Columns) Klikněte a vyberte sloupce, které se mají na stránce zobrazit nebo skrýt.
  Poznámka: Také můžete mít přístup k možnostem Nové (New)Odstranit (Delete) kliknutím na svislé tři tečky vedle názvu položky v tabulce.