Pokud vaše organizace používá službu pro autentizaci nebo účtování, můžete vytvořit síťovou službu, která definuje IP adresu a porty této služby. Tento proces je součástí konfigurace 802.1x, která probíhá v rámci profilu.

Procedura

 1. Na podnikovém portálu přejděte do nabídky Konfigurovat (Configure) > Síťové služby (Network Services) a poté v oblasti Správa sítě (Network Management) rozbalte možnost Služby autentizace (Authentication Services).
 2. Chcete-li konfigurovat službu autentizace, klikněte na možnost Nové (New) nebo Nová autentizace (New Authentication).
  Poznámka: Možnost Nová autentizace (New Authentication) se zobrazí pouze v případě, že v tabulce nejsou žádné položky.
 3. Zobrazí se následující možnosti konfigurace:
  Možnost Popis (Description)
  Název služby (Service Name) Zadejte vhodný název služby autentizace.
  Adresa serveru (Server Address) Zadejte IP adresu serveru.
  Sdílený tajný klíč (Shared Secret) Zadejte heslo.
  Port autentizace (Authentication Port) Zadejte číslo portu. Platný rozsah je 1 až 65 535. Výchozí hodnota je 1812.
  Port účtování (Accounting Port) Pokud je třeba, zadejte číslo portu.
  Vlastní atributy (Custom Attributes) Klikněte na možnost Přidat (Add) a zadejte údaje atributu.
  Poznámka: Zdrojová rozhraní jsou konfigurována pouze na úrovni zařízení Edge. Další informace naleznete v tématu Konfigurace zařízení Edge pomocí nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator.
 4. Klikněte na možnost Přidat (Add).
  V tabulce se zobrazí nová služba autentizace.
 5. Níže jsou uvedeny další možnosti dostupné v oblasti Služby autentizace (Authentication Services):
  Možnost Popis
  Odstranit Vyberte položku a kliknutím na tuto možnost položku odstraňte.
  Sloupce (Columns) Klikněte a vyberte sloupce, které se mají na stránce zobrazit nebo skrýt.
  Poznámka: Také můžete mít přístup k možnostem Nové (New)Odstranit (Delete) kliknutím na svislé tři tečky vedle názvu položky v tabulce.