Z podnikového portálu můžete provádět akce, jako je restartování služeb, restartování nebo deaktivace Edge na dálku.

Akce na dálku můžete provádět pouze u zařízení Edge se stavem Připojeno (Connected).

 1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Testování a řešení potíží (Test & Troubleshoot) > Vzdálené akce (Remote Actions).
 2. Na stránce Vzdálené akce Edge (Remote Edge Actions) se zobrazují všechna připojená zařízení Edge. Podle potřeby vyhledejte Edge pomocí tlačítka Filtr (Filter) a klikněte na tlačítko Použít (Apply).
 3. Klikněte na odkaz na připojené zařízení Edge.

  V okně Vzdálené akce Edge (Edge Remote Actions) klikněte na příslušnou akci. Akce se provede pro vybraná zařízení Edge.

 4. Můžete provést následující akce:
  Akce Popis (Description)
  Identifikovat (Identify) Na vybraných zařízeních Edge náhodně blikají kontrolky pro identifikaci zařízení.
  Restartovat službu (Restart Service) Restartuje služby VMware na vybraných Edge.
  Restartovat (Reboot) Restartuje vybrané zařízení Edge.
  Vypnout (Shutdown) Vypne vybrané zařízení Edge.
  Deaktivovat (Deactivate) Obnoví konfiguraci zařízení do továrního nastavení.
Poznámka: Provedení akce v zařízení může trvat až minutu.