Funkce Testování a řešení potíží (Test & Troubleshooting) nástroje SD-WAN Orchestrator poskytuje nástroje pro testování stavu služeb VMware, provádění vzdálených akcí v zařízeních Edge a shromažďování informací pro ladění Edge.

V podnikovém portálu získáte kliknutím na možnost Testování a řešení potíží (Test & Troubleshooting) přístup k možnostem testování a řešení potíží.

Poznámka: Počínaje verzí 5.1.0 jsou všechny informace týkající se řešení potíží a diagnostiky pro zařízení Edge a brány dokumentovány a publikovány jako samostatná příručka s názvem „Průvodce řešením potíží VMware SD-WAN („VMware SD-WAN Troubleshooting Guide“), která je dostupná na https://docs.vmware.com/cz/VMware-SD-WAN/index.html.