V následující tabulce jsou uvedena a popsána pole, která musí být konfigurována pro rozhraní zpětné smyčky:

Pole Popis (Description)
ID rozhraní (Interface ID) Zadejte jedinečné ID rozhraní zpětné smyčky. ID musí být jedinečné ve všech segmentech v rámci Edge a musí začínat od 1, protože nula (0) není podporována.
Segment Z rozevíracího seznamu vyberte segment. Rozhraní zpětné smyčky náleží k vybranému segmentu.
Odezva ICMP (ICMP Echo Response) Toto pole zaškrtněte, chcete-li povolit rozhraní zpětné smyčky odpovídat na zprávy Echo ICMP.
Nastavení IPv4 (IPv4 Settings)
Typ adresování (Addressing Type) Ve výchozím nastavení je nastaven typ adresování Statické (Static) a typ není možné modifikovat.
IP adresa (IP Address) Zadejte adresu IPv4 rozhraní zpětné smyčky.
Předpona CIDR (CIDR Prefix) Předpona CIDR pro adresu IPv4 sítě rozhraní zpětné smyčky. Výchozí hodnota je /32. Výchozí hodnotu nelze modifikovat.
Vysílat (Advertise) Toto pole zaškrtněte, chcete-li vysílat rozhraní zpětné smyčky dalším větvím v síti.
Protokol OSPF (OSPF)
Zaškrtněte pole a z rozevírací nabídky vyberte Oblast OSPF (OSPF Area). IP adresa rozhraní zpětné smyčky je vysílána ve vybrané oblasti OSPF.
Poznámka: Možnost je aktivována, pouze pokud jste nakonfigurovali protokol OSPF pro segment, který jste zvolili pro rozhraní zpětné smyčky.
Nastavení IPv6 (IPv6 Settings)
Typ adresování (Addressing Type) Ve výchozím nastavení je nastaven typ adresování Statické (Static) a typ není možné modifikovat.
IP adresa (IP Address) Zadejte adresu IPv6 rozhraní zpětné smyčky.
Předpona CIDR (CIDR Prefix) Předpona CIDR pro IP adresu sítě rozhraní zpětné smyčky. Výchozí hodnota je /128. Výchozí hodnotu nelze modifikovat.
Poznámka: Chcete-li povolit odpovídající typ adresování pro rozhraní, zaškrtněte pro nastavení IPv4 a IPv6 pole Aktivní (Active). Ve výchozím nastavení je tato možnost povolena pro nastavení IPv4.

Související témata