Konfigurace rozhraní zpětné smyčky pro zařízení Edge:

Požadavky

Informace o pravidlech a poznámkách, které je třeba zvážit před konfigurací rozhraní zpětné smyčky, naleznete v tématu Rozhraní zpětné smyčky – omezení.

Procedura

 1. Přihlaste se k nástroji VMware SD-WAN Orchestrator a přejděte do nabídky Konfigurace (Configure) > Zařízení Edge (Edges).
 2. Klikněte na ikonu Zařízení vedle zařízení Edge, u kterého chcete nakonfigurovat rozhraní zpětné smyčky nebo klikněte na odkaz Edge a poté přejděte na kartu Zařízení (Device) .
 3. Přejděte dolů do oblasti Konfigurace rozhraní zpětné smyčky (Configure Loopback Interfaces) a poté klikněte na možnost Přidat zpětnou smyčku (Add Loopback).
 4. Ve vyskakovacím okně Přidat zpětnou smyčku (Add Loopback) můžete nakonfigurovat požadovaná nastavení zpětné smyčky. Více detailů naleznete v Rozhraní zpětné smyčky – reference polí.
 5. Klikněte na možnost Přidat zpětnou smyčku (Add Loopback).
 6. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).

Výsledek

Rozhraní zpětné smyčky je uvedeno v oblasti Konfigurace rozhraní zpětné smyčky (Configure Loopback Interfaces).

Kdykoli můžete upravit nastavení rozhraní zpětné smyčky kromě Předpony CIDR (CIDR Prefix)ID rozhraní (Interface ID).

Pokud odstraníte rozhraní zpětné smyčky, bude pole Zdrojové rozhraní (Source Interface) pro všechny služby, u kterých jste vybrali rozhraní zpětné smyčky, resetováno na hodnotu Auto.

Dále jsou zde uvedeny dva další scénáře podle toho, kdy je Zdrojové rozhraní (Source Interface) pro různé služby obnoveno na Auto:
 • Pokud v zařízení Edge nebylo nalezeno ID rozhraní zpětné smyčky.
 • Pokud ke konfiguraci zařízení Edge používáte starší verze rozhraní API, někdy nemusí zařízení Edge obdržet klíč pro zdrojovou IP adresu služeb.
Pokud je Zdrojové rozhraní (Source Interface) kterékoli služby nastaveno na Auto, zařízení Edge vybere zdrojové rozhraní na základě následujících kritérií:
 • Každé rozhraní jiné než WAN, které je oznamováno, má prioritu.
 • Mezi rozhraními jinými než WAN, která jsou oznamována, je výběr zdrojového rozhraní založen na následujícím pořadí priorit – rozhraní zpětné smyčky, rozhraní VLAN nebo libovolná směrovaná rozhraní.
 • Pokud je konfigurováno a oznamováno více než jedno rozhraní stejného typu, je vybráno rozhraní s nejnižším ID rozhraní.

  Pokud máte například nakonfigurována a oznamována dvě rozhraní zpětné smyčky (LO3 a LO4), jedno rozhraní VLAN (VLAN2) a dvě směrovaná rozhraní (GE1 a GE2) a pokud je pole Zdrojové rozhraní (Source Interface) pro jakoukoli službu nastaveno na Automatické (Auto), zařízení Edge vybere jako zdrojové rozhraní LO3.

Jak pokračovat dále

Po konfiguraci rozhraní zpětné smyčky pro Edge můžete vybrat rozhraní jako zdrojové rozhraní pro následující služby:
Služby/nastavení Více informací naleznete zde v…
Provoz správy Orchestrator (Orchestrator Management Traffic) Konfigurace provozu správy Orchestrator pro zařízení Edge
Nastavení autentizace (Authentication Settings) Konfigurace nastavení autentizace
Nastavení DNS (DSL Settings) Konfigurace nastavení DNS
Nastavení Netflow (Netflow Settings) Konfigurace nastavení NetFlow pro Edge
Nastavení Syslogu (Syslog Settings) Konfigurace nastavení syslogu pro Edge
Nastavení protokolu BGP (BGP Settings) Konfigurace protokolu BGP z Edge na sousedními směrovači underlay
Nastavení protokolu NTP (NTP Settings) Konfigurace nastavení NTP pro Edge
Poznámka:

Když zařízení Edge přenáší provoz, záhlaví paketu bude mít IP adresu vybraného zdrojového rozhraní, přičemž pakety mohou být odeslány prostřednictvím libovolného rozhraní na základě cílové směru.