Podnikový nebo partnerský správce může na úrovni Edge nakonfigurovat nastavení analytických koncových bodů ve formě dynamické IP adresy nebo statické IP adresy pro konkrétní zařízení Edge s analýzou. Ve výchozím nastavení je analytický koncový bod nastaven na dynamickou IP adresu.

Pro nastavení analytického koncového bodu s dynamickou IP adresou se ujistěte, že je adresa URL povolena (loupe-m.nyansa.com). Pokud potřebujete používat statickou IP adresu pro otevřený průchod branou firewall a zajištění komunikace mezi zařízením Edge s analýzou a modulem Cloud Analytics, nastavení analytického koncového bodu by mělo využívat statickou IP adresu. Pro nastavení analytického koncového bodu se statickou IP adresou se ujistěte, že je adresa URL povolena (loupe-m2.nyansa.com).

Při konfiguraci nastavení analytických koncových bodů a výběru statické IP adresy postupujte následovně.

Procedura

  1. V aplikaci SD-WAN Orchestrator přejděte na nabídku Konfigurovat (Configure) > Edge.
    Otevře se stránka Edge.
  2. Zvolte zařízení Edge s analýzou, pro které chcete nakonfigurovat nastavení analytických koncových bodů, a klikněte na ikonu pod sloupcem Zařízení (Device).
    Pro vybraný Edge se otevře se stránka Nastavení zařízení (Device Settings).
  3. Z rozevírací nabídky Konfigurovat segment (Configure Segment) vyberte segment profilu pro konfiguraci nastavení analýzy.
  4. Přejděte do oblasti Nastavení analýzy (Analytics Settings) a z rozevírací nabídky Analytický koncový bod (Analytics Endpoint) vyberte Statická IP adresa (Static IP) jako analytický koncový bod pro vybrané zařízení Edge s analýzou.
  5. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).

Jak pokračovat dále