Na kartě Autentizace (Authentization) můžete nastavit režim autentizace pro podniky a zobrazit existující tokeny API.

V podnikovém portálu klikněte na volby Administrace (Administration) > Nastavení Systému (System Settings) > Autentizace (Authentication) a nakonfigurujte tyto parametry:

Autentizace podniku

V nabídce Režim autentizace (Authentication Mode) vyberte jednu z následujících možností.
  • NATIVNÍ (NATIVE) – Toto je výchozí režim autentizace. Do podniku se můžete přihlásit s nativním uživatelským jménem a heslem. Tento režim nevyžaduje žádnou konfiguraci.
  • SSO – Jednotné přihlašování (SSO) představuje relaci a službu pro autentizaci uživatelů, která uživatelům umožňuje přihlásit se k podniku pomocí přihlašovacích údajů použitelných i v dalších aplikacích. Další informace naleznete v tématu Přehled jednotného přihlašováníKonfigurace jednotného přihlašování pro podnikového uživatele.

Tokeny API

K rozhraní API systému Orchestrator můžete získat přístup prostřednictvím autentizace založené na tokenech bez ohledu na použitý režim autentizace. V této části si můžete prohlédnout existující tokeny API.

Primární uživatel – operátor nebo uživatel přidružený k tokenu API může token zrušit. Vyberte token a klikněte na tlačítko Akce (Actions) > Zrušit (Revoke). Informace o vytvoření a stažení tokenů API najdete v tématu Tokeny API (API Tokens).