Možnost Nastavení systému (System Settings) vám umožňuje konfigurovat nastavení administrátora spolu s detaily autentizace.

V podnikovém portálu klikněte na Administrace (Administration) > Nastavení systému (System Settings) a nakonfigurujte tyto parametry:
  • Obecné informace (General Information) – Nakonfigurujte podrobnosti o uživateli, povolte aktualizace konfigurace Edge, nakonfigurujte nastavení ochrany osobních údajů a zadejte kontaktní informace. Viz téma Konfigurace podnikových informací.
  • Autentizace (Authentication) – konfigurace režimu autentizace a možnost zobrazení tokenů API. Viz téma Konfigurace autentizace podniku.