Můžete si vybrat, zda chcete vygenerovat podnikovou zprávu zahrnující všechna zařízení Edge, nebo zvolit zahrnutí konkrétních zařízení Edge.

Procedura

  1. Po klepnutí na tlačítko Další (Next) po výběru dat pro zahrnutí do zprávy v Výběr dat se zobrazí okno Vybrat Edge (Select Edges).
  2. Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Zahrnout všechny Edge (Include all Edges). Tato volba vygeneruje zprávu obsahující data ze všech zařízení Edge v rámci podniku.
  3. Můžete vybrat možnost Zahrnout konkrétní Edge (Include specific Edges) a vygenerovat zprávu obsahující data z konkrétních Edge. Vyberte příslušnou podmínku ze seznamu a zahrňte odpovídající Edge. Klepnutím na ikonu Plus (+) můžete zahrnout více podmínek. Po zadání podmínek klikněte na možnost Použít (Apply) a na pravé straně se zobrazí podrobnosti o zařízeních Edge vybraných podle podmínek.
  4. Klikněte na tlačítko Další (Next).

Jak pokračovat dále

Viz téma Odeslání zprávy.