Můžete vybrat data, která mají být zahrnuta do vlastní zprávy.

Procedura

 1. Klepnutím na tlačítko Další (Next) po výběru časového rozmezí v Výběr časového rozsahu se zobrazí okno Vybrat data (Select Data).
 2. Zaškrtněte pole u dat, která chcete do zprávy zahrnout. Vybírat můžete z těchto možností:
  • Edge podle aplikace (Edges by Application) – podrobný rozpis 10 nejpoužívanějších aplikací a 10 Edge nejčastěji používajících každou aplikaci.
  • Aplikace podle provozu (Applications by Traffic) – podrobný rozpis spotřeby SD-WAN na základě distribuce provozu s 10 nejčastějšími aplikacemi pro každý typ provozu.
  • Aplikace podle transportu (Applications by Transport) – podrobný rozpis spotřeby SD-WAN na základě distribuce transportu s 10 nejčastějšími aplikacemi pro každý typ transportu.
  • Využití záložní linky (Backup Link Usage) – seznam nejoblíbenějších záložních linek na základě provozu s 5 nejoblíbenějšími aplikacemi pro každou záložní linku.
  • Nejčastější cíle jiné než SD-WAN (přímé) (Top Non SD-WAN Destinations (Direct)) – seznam nejoblíbenějších cílů jiných než SD-WAN přímo z Zařízení VMware SD-WAN Edge s 5 nejoblíbenějšími Edge pro každý cíl.
  • Nejčastější cíle jiné než SD-WAN (přes Brána SD-WAN Gateway) – seznam nejčastějších cílů jiných než SD-WAN přes Brány VMware SD-WAN Gateway s 5 nejoblíbenějšími Edge pro každý cíl.
  • Nejaktivnější komunikace (Top Talkers) – seznam nejaktivnějších klientů napříč všemi Edge s 5 nejoblíbenějšími aplikacemi pro každého klienta.
 3. Klikněte na tlačítko Další (Next).

Jak pokračovat dále

Viz téma Výběr zařízení Edge.