Spuštěním testů vzdálené diagnostiky můžete zobrazit protokoly relací BFD a použít informace z protokolů pro účely řešení potíží.

Spuštění testů pro BFD:

 1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Testování a řešení potíží (Test & Troubleshoot) > Vzdálená diagnostika (Remote Diagnostics).
 2. Stránka Vzdálená diagnostika (Remote Diagnostics) zobrazuje všechny aktivní Edge.
 3. Vyberte Edge, jehož potíže chcete řešit. Edge přejde do živého režimu a zobrazí všechny možné testy vzdálené diagnostiky (Remote Diagnostics), které můžete na Edge spustit.
 4. Pro řešení potíží s BFD přejděte do následujících částí a spusťte testy:
  • Řešení potíží s BFD – Zobrazení stavu zařízení druhé strany BFD (Troubleshoot BFD - Show BFD Peer Status) – vyberte segment z rozevírací nabídky. Zadejte IP adresy zařízení druhé strany a místní IP adresy již nakonfigurované relace BFD. Kliknutím na tlačítko Spustit (Run) zobrazíte podrobnosti o partnerských zařízeních BFD.
  • Řešení potíží s BFD – Zobrazení čítačů zařízení druhé strany BFD (Troubleshoot BFD - Show BFD Peer counters) – vyberte segment z rozevírací nabídky. Zadejte IP adresy zařízení druhé strany a místní IP adresy již nakonfigurované relace BFD. Kliknutím na tlačítko Spustit (Run) zobrazíte podrobnosti čítačů partnerských zařízení BFD.
  • Řešení potíží s BFD – Zobrazení nastavení BFD (Troubleshoot BFD - Show BFD Settings) – kliknutím na možnost Spustit (Run) zobrazíte podrobnosti nastavení BFDv4 a stav sousedních zařízení.
  • Řešení potíží s BFDv6 – Zobrazení nastavení BFDv6 (Troubleshoot BFDv6 - Show BFDv6 Settings) – kliknutím na možnost Spustit (Run) zobrazíte podrobnosti nastavení BFDv6 a stav sousedních zařízení.

Další informace o vzdálené diagnostice naleznete v tématu Provádění testů vzdálené diagnostiky.