Jako podnikový administrátor můžete na úrovni Edge přepsat nastavení NTP (Network Time Protocol) definovaná v profilu zaškrtnutím pole Povolit potlačení Edge (Enable Edge Override). Ve výchozím nastavení jsou na úrovni Edge servery NTP deaktivovány.

Chcete-li přepsat nastavení NTP na úrovni Edge, proveďte následující kroky.

Požadavky

Protokol NTP vyžaduje následující předpoklady:

 • Chcete-li nakonfigurovat síť Zařízení SD-WAN Edge, aby fungovala jako server NTP pro klienty, musíte nejprve nakonfigurovat zdroje času protokolu NTP pro vlastní Edge definováním privátních serverů NTP.

Procedura

 1. V aplikaci SD-WAN Orchestrator přejděte na nabídku Konfigurovat (Configure) > Edge.
 2. Zvolte Edge, jehož NTP chcete přepsat, a klikněte na ikonu pod sloupcem Zařízení (Device).
  Otevře se stránka Nastavení zařízení (Device Settings).
 3. Přejděte do oblasti NTP a zaškrtněte pole Povolit potlačení Edge (Enable Edge Override).
 4. Z rozevírací nabídky Zdrojové rozhraní (Source Interface) vyberte jedno z rozhraní Edge nakonfigurované v segmentu jako zdrojové rozhraní.
  Poznámka:

  Když zařízení Edge přenáší provoz, záhlaví paketu bude mít IP adresu vybraného zdrojového rozhraní, přičemž pakety mohou být odeslány prostřednictvím libovolného rozhraní na základě cílové směru.

 5. Podle kroků 3 a 4 v tématu Konfigurace nastavení NTP pro profily přepište ostatní nastavení NTP zadaná v profilu přiřazenému k Edge.
 6. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes). Nastavení NTP pro Edge budou přepsána.

Jak pokračovat dále

Ladění a řešení potíží je mnohem snadnější, jsou-li časová razítka v souborech protokolů všech Edge synchronizována. Diagnostické protokoly NTP můžete shromažďovat spuštěním vzdálených diagnostických testů NTP Dump na Edge. Další informace o tom, jak spouštět vzdálenou diagnostiku na Edge, naleznete v tématu Vzdálená diagnostika.