Přepsání konfigurace lze provést u některých nastavení, která byla přiřazena k Edge. Ve většině případů je třeba přepsání nejprve aktivovat a až poté lze provádět změny.

Pravidla přepsání lze přidat do existujících pravidel řízení a pravidel brány firewall. Pravidla přepsání mají přednost před všemi ostatními definovanými pravidly řízení nebo brány firewall. Další informace naleznete v tématu Konfigurace pravidel řízení pro Edge.

Poznámka: Přepsání Edge umožňuje specifické úpravy zobrazených nastavení Edge a přeruší další automatické aktualizace z konfiguračního profilu. Přepsání můžete jednoduše kdykoli deaktivovat a vrátit se k automatickým aktualizacím.

Konfigurace zařízení Edge – Návod

Chcete-li přepsat konfigurace na úrovni zařízení Edge, přejděte do nabídky Konfigurovat > Zařízení Edge > Zařízení (Configure > Edge > Device). Některé konfigurace berou ohled na segmenty, to znamená, že konfigurace musí být aktivovány pro každý segment, ve kterém mají fungovat. Zatímco ostatní konfigurace jsou společné pro všechny segmenty.

V následující tabulce je uveden přehled konfigurací na úrovni zařízení Edge.
Konfigurace Typ konfigurace Více informací naleznete zde v…
Nastavení DSL (DSL Settings)
Poznámka: Dostupné pouze pro zařízení Edge 610 a 610-LTE.
Společné Konfigurace nastavení DSL
Nastavení GPON (DSL Settings)
Poznámka: K dispozici pouze u zařízení Edge 6X0.
Společné Konfigurace nastavení GPON
Nastavení autentizace (Authentication Settings) Zohledňující segmenty (pouze pro globální segment) Konfigurace nastavení autentizace
Nastavení DNS (DSL Settings) Zohledňující segmenty (pouze pro globální segment) Konfigurace nastavení DNS
Nastavení Netflow (Netflow Settings) Zohledňující segmenty Konfigurace nastavení NetFlow pro Edge
Pravidla NAT na straně místní sítě LAN (LAN-Side NAT Rules) Společné Pravidla překladu síťových adres (NAT) na straně LAN na úrovni Edge
Nastavení Syslogu (Syslog Settings) Zohledňující segmenty Konfigurace nastavení syslogu pro Edge
Nastavení statické směru (Static Route Settings) Zohledňující segmenty Konfigurace nastavení statické směru
ICMP sondy Zohledňující segmenty Konfigurace sond / odpovídačů ICMP
Odpovídače ICMP (ICMP Responders) Zohledňující segmenty Konfigurace sond / odpovídačů ICMP
Nastavení VRRP (VRRP Settings) Zohledňující segmenty Konfigurace nastavení VRRP
Cloudová VPN (Cloud VPN) Zohledňující segmenty Konfigurace cloudové VPN a parametrů tunelových propojení na úrovni Edge
Pravidla BFD (BFD Rules) Společné Konfigurace BFD
Oblasti protokolu OSPF (OSPF Areas) Zohledňující segmenty Aktivace protokolu OSPF
Nastavení protokolu BGP (BGP Settings) Zohledňující segmenty Konfigurace protokolu BGP z Edge na sousedními směrovači underlay
Nastavení multicastu (Multicast Settings) Zohledňující segmenty Konfigurace nastavení multicastu
Služba pro zabezpečení cloudu (Cloud Security Service) Zohledňující segmenty Konfigurace služeb pro zabezpečení cloudu pro Edge
Vysoká dostupnost Společné Aktivace vysoké dostupnosti
VLAN Společné Konfigurace sítě VLAN pro Edge
Rozhraní zpětné smyčky (Loopback Interfaces) Zohledňující segmenty Konfigurace rozhraní zpětné smyčky
Provoz správy Orchestrator (Orchestrator Management Traffic) Společné Konfigurace provozu správy Orchestrator pro zařízení Edge
Nastavení zařízení (Device Settings) (rozhraní a síť WAN) Společné Konfigurace nastavení zařízení
VNF zabezpečení (Security VNF) Společné VNF zabezpečení
Vícezdrojové QoS (Multi-Source QoS) Společné Aktivace vícezdrojového QoS
Nastavení L2 (L2 Settings) Společné Konfigurace nastavení vrstvy 2 pro Edge
Nastavení SNMP (SNMP Settings) Společné Konfigurace nastavení SNMP pro Edge
Servery NTP (NTP Servers) Společné Konfigurace nastavení NTP pro Edge
Režim viditelnosti (Visibility Mode) Společné Konfigurace režimu viditelnosti